پروژه های اجرا شده - پورتال اطلاع رسانی سازمان عمران و بهسازی کاشان
ردیف عنوان پروژه ها شاخه کارفرما مبلغ قرارداد(ریال)
1 احداث مخزن 5000 مترمکعبی شهر محلات تاسیسات و آب سازمان آب استان مرکزی 1,750,000,000
2 احداث تقاطع غير همسطح خيابان نطنز-گازرگاه راه و باند  شهرداری کاشان 42,000,000,000
3 احداث مدرسه زعيم كاشان ابنیه  اداره نوسازی مدارس استان اصفهان 1,000,000,000
4 احداث مدرسه شاهد کاشان ابنیه  اداره نوسازی مدارس استان اصفهان 600,000,000
5 طراحی و احداث پارک لاله کاشان ابنیه و تاسیسات شهرداری کاشان 1,500,000,000
6 اصلاح شبکه آبرسانی شهرستان آران و بیدگل  آب سازمان آب 600,000,000
7 اصلاح شبکه آبرسانی فین بزرگ کاشان آب سازمان آب 350,000,000
8 مدیریت پیمان تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس کاشان مدیریت پیمان شهرداری کاشان 600,000,000
9 احداث عرشه پل دفاع مقدس کاشان ابنیه شهرداری کاشان 600,000,000
10 عملیات اجرائی پارک بزرگ شهر کاشان  ابنیه و تاسیسات شهرداری کاشان 3,000,000,000
11 احداث پل رودخانه حیدر کاشان و دیوار ساحلی  راه و باند  شهرداری کاشان 600,000,000
12 احداث پارک حاشیه میدان 15 خرداد کاشان ابنیه  شهرداری کاشان 400,000,000
13 جدول گذاری بلوار امام رضا کاشان راه و باند  شهرداری کاشان 1,200,000,000
14 مدیریت اجرائی پروژه های بافت تاریخی کاشان بافت تاریخی  شهرداری کاشان- میراث فرهنگی 2,000,000,000
15 دیوار سازی و بدنه سازی رودخانه گازرگاه وپارک شهر کاشان راه و باند  شهرداری کاشان 2,400,000,000
16 طراحی و نظارت تصفیه خانه صفی آباد کاشان  تاسیسات و آب سازمان آب 50,000,000
17 احداث بلوار سلامت ابنيه شهرداری کاشان 3,800,000,000
18 احداث حسينيه دارالسلام ابنيه سازمان دارالسلام 2,500,000,000
19 بهسازي خيابان شهيد رجائي كاشان ابنيه شهرداری کاشان 1,500,000,000
20 احداث پيست track-test راه و باند  سايپا كاشان 1,500,000,000
21 عمليات سفتكاري آتش نشاني مسكن مهر كاشان ابنيه شهرداری کاشان 1,500,000,000
22 احداث پارك جوشقان ابنيه شهرداری کاشان 1,500,000,000
23 بدنه سازی و بهسازی خیابان علوی کاشان بافت تاریخی  سازمان مسکن سازان منطقه مرکزی 1,700,000,000

پیوند های مرتبط

نظر سنجی

به نظر شما کدامیک از موارد زیر در حوزه بافت تاریخی درست است؟

نتایج

آمار بازدید