هيئت مديره - پورتال اطلاع رسانی سازمان عمران و بهسازی کاشان

هیئت مدیره سازمان بر اساس ماده 11 اساسنامه متشکل از 3 نفر به شرح ذیل می باشد : 

ردیف عنوان بر اساس اساسنامه  درحال حاضر
1 معاون شهردار درامور عمرانی _ رئیس هیئت مدیره مهندس بهروز گرانمايه-معاون عمرانی شهرداری کاشان
2  کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان -عضو اصلی سید مهدی مجدالاشرافی-معاون مالی اداری شهرداری کاشان
3  کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان-عضو اصلی  دكترسيدعلي ثابت-رئيس سازمان نظام مهندسي كاشان
4  کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان -عضو علی البدل مهندس محمدعلي پيراسته-مديرعامل سازمان

پیوند های مرتبط

نظر سنجی

به نظر شما کدامیک از موارد زیر در حوزه بافت تاریخی درست است؟

نتایج

آمار بازدید