مديرعاملان قبلی - پورتال اطلاع رسانی سازمان عمران و بهسازی کاشان

 

نام و نام خانوادگی از لغایت
مهندس عباس نیکخواه خرداد ماه 81 دی ماه 83
مهندس محسن مشهدی بهمن ماه 83 تیر ماه 86
مهندس سعید ابریشمی راد مرداد ماه 86 شهریور ماه 87
مهندس سعید طالعی (سرپرست) ی مهر ماه 87 خردادماه 88
مهندس محمد خاکسار یتیر ماه 88 دی ماه 89
مهندس محمود مسچیان یبهمن89 آبان 90
مهندس محمد علي پيراسته آذر90 تاكنون

پیوند های مرتبط

نظر سنجی

به نظر شما کدامیک از موارد زیر در حوزه بافت تاریخی درست است؟

نتایج

آمار بازدید