شواری سازمان - پورتال اطلاع رسانی سازمان عمران و بهسازی کاشان

شورای سازمان بر اساس ماده هشت اساسنامه متشکل از پنج نفر به شرح ذیل است:

ردیف عنوان بر اساس اساسنامه  درحال حاضر
1 استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استاندار به عنوان رئیس شورا مهندس سید جمال الدین صمصام شریعت-معاون عمرانی استانداری
2 شهردار به عنوان نائب رئیس شورا مهندس سعیدمدرس زاده-شهردار کاشان
3 معاون شهردار در امور عمرانی و شهرسازی مهندس بهروز گرانمايه-معاون عمرانی شهرداری کاشان
4 یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مهندس سید عباس حسینی
5 یک نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و تائید استاندار مهندس سیف ا... امینیان

پیوند های مرتبط

نظر سنجی

به نظر شما کدامیک از موارد زیر در حوزه بافت تاریخی درست است؟

نتایج

آمار بازدید