بافت تاريخی - پورتال اطلاع رسانی سازمان عمران و بهسازی کاشان

پروژه های بافت تاریخی سازمان:

 

ردیف

عنوان پروژه ها

مبلغ قراردا د(ریال)

1

مرمت و بهسازی گذر درب فین

150,000,000

2

مرمت و بهسازی گذر پا منار

450,000,000

3

مرمت و بهسازی گذر محتشم

70,000,000

4

مرمت و بهسازی گذر محله

200,000,000

5

مرمت و بهسازی گذر میان درب هو

70,000,000

6

مرمت و بهسازی گذر سیقن

50,000,000

7

مرمت و بهسازی گذر بابا ولی

150,000,000

8

مرمت و بهسازی گذر پاقپان

50,000,000

9

مرمت و بهسازی گذر حرم

150,000,000

10

شبستان مسجد پیر چراغ

50,000,000

11

سر درب ورودی بازار مسگرها

250,000,000

12

بدنه سازی محوطه پارکینگ خیابان باب الحوائج

250,000,000

13

بدنه سازی جنب فضای سبز میدان پانزده خرداد

100,000,000

14

بام سازی شبستان اسماعیل خانی -مسجد حبیب موسی

100,000,000

15

بهسازی و محوطه سازی ورودی بازار میانچال (پارکینگ باب الحوائج )

1,000,000,000

16

بام سازی بازار میانچال

20,000,000

17

احداث سرویس بهداشتی مسجد مهدیه

500,000,000

18

احداث سرویس بهداشتی کوی ضرابخانه

300,000,000

19

بهسازی و مرمت بقعه فیض کاشانی

400,000,000

20

مرمت آب انبار کیهان

100,000,000

21

احیاء آب انبار گذر نو

400,000,000

22

احیاء آب انبار حبیب موسی

400,000,000

23

مرمت قسمتی از حیاط سوم خانه عباسیان

150,000,000

24

مرمت حیاط خدمه خانه طباطبا ئی

30,000,000

25

مرمت قسمتی از حیاط تاریخی حمام سلطان امیر احمد

50,000,000

26

طرح و اجرای ناکش در بوستان درب یلان

100,000,000

27

رسیدگی به بناهای ارزشمند شهر(خانه شریفیان)

500,000,000

28

احداث ناکش مسجد حبیب ابن موسی

150,000,000

29

اجرای سر درب مسجد میانچال

150,000,000

30

مرمت و بهسازی گذر یکشنبه ای

70,000,000

31

اجرای بام فرهنگسرای معراج

30,000,000

32

مرمت و بهسازی بازارچه محقق

300,000,000

33

مرمت و بهسازی گذر درب باغ

150,000,000

34

مرمت و بهسازی گذر سه سوک

50,000,000

35

مرمت و بهسازیگذر میر آفتاب

50,000,000

36

بهسازی و باز سازی گذر چهار سوق

400,000,000

37

مرمت و بهسازی بازارچه ربانی

350,000,000

38

مرمت و بهسازی ادامه گذر پامنار

100,000,000

39

مرمت منزل آقایان داوود و محمود مقدم

15,000,000

40

مرمت منزل ناظم الحسینی

20,000,000

41

بدنه سازی مدرسه میانچال و هشتی ورودی بازار بزازها

200,000,000

42

مرمت و بهسازی گذر تبریزی ها

150.000.000

پیوند های مرتبط

نظر سنجی

به نظر شما کدامیک از موارد زیر در حوزه بافت تاریخی درست است؟

نتایج

آمار بازدید