اطلاعات پرسنلی - پورتال اطلاع رسانی سازمان عمران و بهسازی کاشان

تخصصهای متمرکز سازمان

  • عمران آب
  • عمران
  • شهرسازی
  • مکانیک
  • زمین شناسی
  • حقوق
  • حسابداری
تعداد نیروهای دفتر مرکزی و مامور(3) 22نفر
تعداد نیروهای شاغل در کارخانه ها 8نفر
تعداد کل نیروها 30نفر

تفکیک تحصیلی نیروها (نفر)

فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم
1 12 2 7 8

 

پیوند های مرتبط

نظر سنجی

به نظر شما کدامیک از موارد زیر در حوزه بافت تاریخی درست است؟

نتایج

آمار بازدید